Image
Image

18. ročník konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

Cílem konference je výměna zkušeností z klinické praxe a výzkumu v nejdůležitějších oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie. Hlavní pozornost bude věnována zevní radioterapii, brachyterapii a multidisciplinárnímu přístupu k onkologicky nemocným pacientům.

Plzeň, hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6

TERMÍN: 22. - 23. 6. 2023

Úvodní slovo garanta akce:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme za Váš projevený zájem o již 18. konferenci Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, zaměřující se na novinky z klinické praxe i z výzkumu v nejdůležitějších oblastech radiační onkologie. Hlavní pozornost bude tentokráte upřena na aktuální trendy ve využití moderních zobrazovacích metod v radioterapii, adaptivní radioterapii, novinkám týkajícím se stereotaktické radioterapie a brachyterapie. Samozřejmě všechno v kontextu multidisciplinárního přístupu k onkologicky nemocným pacientům. Samostatnou sekci budou mít zajímavá kazuistická sdělení.
Podrobné informace najdete v programu, který průběžně aktualizujeme
 
Těšíme se na setkání s Vámi již v červnu v Plzni

Za odborný výbor:

prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
 
Organizátoři a kredity:

Organizátorem a pořadatelem akce je vzdělávací agentura Medworld s.r.o. s odbornou garancí SROBF ČLS JEP a ORAK FN Plzeň
Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a bude ohodnocena 14 kredity.

Záštitu nad odbornou akcí převzali:
Primátor města Plzně: Roman Zarzycký
Děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Ředitel FN Plzeň: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Česká onkologická společnost ČLS JEP

Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved