Kontaktní informace

Odborný výbor:

prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

vzdělávací agentura Medworld s.r.o.
Pod lipami 16, 131 00 Praha 3
MUDr. Jana Mádlová, MBA, jana@medworld.cz
Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved