Program 10. 6. 2021 (čtvrtek)

Zahájení

11,00 – 11,30 coffee prebreak

11,30 zahájení, předseda SROBF doc. Doležel

Úvodní přednáška: Zda a jak ovlivnila „kovidová doba“ RT – doc. MUDr. Doležel (20 min.)

12,00 - 13,20

Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Novinky v RT u karcinomu prsu
doc. MUDr. Soumarová
Plíce
doc. MUDr. Ing. Cvek
Hlava a krk
doc. MUDr. Vošmik
Novinky v radioterapii hematologických malignit     prof. MUDr. Šlampa, MUDr. Folberová, MUDr. Bobek

13,20 - 15,00

Firemní minisatelity

Roche 40 min. – moderovaná diskuse (live), moderátorka MUDr. Lucie Betlachová

Mezioborový přístup k léčbě HER2+ eBC: Co nového přinesla konference St. Gallen 2021


MUDr. Bielčiková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Mergancová

BMS (live) RT a imunoterapie, předseda doc. MUDr. Soumarová, Ph.D. (40 min.)

  1. doc. MUDr. Soumarová, Ph.D.: Proč, kdy a jak kombinovat imunoterapii s radioterapií
  2. doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Radioterapie, imunoterapie a mozkové metastázy.
  3. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Máme se obávat nežádoucích účinků při kombinaci radioterapie s imunoterapií?
Sanofi (live) Radioterapie v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže doc. MUDr. Soumarová (20 min.)

15,00 - 16,30

Blok: adaptivní RT, nové technologie v RT – Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová,

doc. MUDr. Doležel

Koncept adaptivní RT 20 min

Varian „ETHOS Solution“ na téma adaptivní radioterapie a technologie s tím spojené. (40 min.)

(předtočeno)
Canberra Packard: ViewRay MRIdian - 7 let klinické praxe revoluční technologie. (20 min.)
 

Diskuse (10 min.)

16,30 - 18,00

Blok: Studie, které (ne)změnily klinickou praxi v radiační onkologii

Dolní GIT
MUDr. Lohynská
Horní GIT MUDr. Liberko
CNS doc.
MUDr. Kazda
Gyn. malignity   doc. MUDr. Sirák

18,00 - 18,40

Firemní minisatelity

AstraZeneca (live) RT v léčbě lokálně pokročilého plicního karcinomu (40 min.)

doc. MUDr. Zemanová, doc. MUDr. Soumarová

Servier (live) ONIVYDE pegylated liposomal - nová šance na prodloužení celkového přežití pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu (30 min.)

MUDr. Stanislav John, MUDr. Věra Benešová

19,00

Schůze SROBF

Program 11. 6. 2021 (pátek)

9,00 - 10,00

Nestandardní situace a kompenzace v RT: prevence, příprava na ně a řešení

Ing. Molenda, ing. Dvořák, MUDr. Lohynská, MUDr. Krupa, MUDr. Blažek

10,00 - 11,35

Blok: lokalizovaný karcinom prostaty

Doc. MUDr. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, doc. MUDr. Soumarová, MUDr. Zogala

Zevní radikální RT
prof. MUDr. Odrážka (20 min.)
Adjuvantní a salvage RT 
MUDr. Kohlová (15 min.)
BRT
doc. MUDr. Soumarová (15 min.)

Blok: Léčba pokročilejších stádií karcinomu prostaty

Doc. Odrážka, MUDr. Kohlová, MUDr. Perková, MUDr. Zogala

Možnosti PET u Ca prostaty: dopady na radioterapii    
MUDr. Zogala (20 min.)
Kombinace HT a RT v léčbě karcinomu prostaty dr. Perková (15 min.)

Diskuse (10 min.)

11,35 - 12,15

Blok: Novinky v systémové léčbě nádorů prostaty, moč. měchýře a ledvin

MUDr. Dvořák, doc. MUDr. Soumarová, doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký

Erleada v léčbě mHSCP a nmCRCP
(sponzorováno Janssen) doc. MUDr. Soumarová (10 min.)

Darolutamid v léčbě nmCRCP
(sponzorováno Bayer) MUDr. Jan Dvořák (10 min.).

Bavencio - nové možnosti v léčbě UC a RCC
(sponzorováno aliancí Merck + Pfizer) – doc. MUDr. Buchler, MUDr. Kopecký (20 min.)

12,15 - 13,35

Umělá inteligence v RT doc. MUDr. Kazda, Ing. Machala, Ing. Procházka, Ing. A. Kindlová, doc. MUDr. Cvek

Úvodní přednáška doc. MUDr. Kazda (20 min.
)


Evoluce automatických procesů v prostředí Varianu Ing. M. Steiner (30 min.)
AI in Radiotherapy - now and in the future – automatic contouring.  
Jani Pehkonen – MVISION (20 min.)

Diskuze
Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved